Polityka prywatności i Rodo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Centrum Zdrowego Odżywiania Milena Janus

I. DEFINICJE

1. ADMINISTRATOR – oznacza Centrum Zdrowego Odżywiania Milena Janus zarejestrowana ul. Rzeszowska 28, 54-030 Wrocław, NIP 8942862361 REGON 021075734, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. COOKIES – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. COOKIES ADMINISTRATORA – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. COOKIES ZEWNĘTRZNE – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5. SERWIS – oznacza stronę internetową pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: https://www.milenajanus.pl/.
6. URZĄDZENIE – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
7. UŻYTKOWNIK – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZEZ ADMINISTRATORA Z DANYMI OSOBOWYMI UŻYTKOWNIKÓW

1. Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników. Jedynym przypadkiem, gdy będziemy zobligowani to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.
2. Jedynie za zgodą Użytkownika, podane przez niego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.
3. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu w Serwisie, lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Serwisu. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub w każdy inny sposób) określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu połączeniem.
4. Podczas dokonywania przez Użytkownika zakupu w sklepie milenajanus.pl/sklep otrzymuje on wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora (klauzula informacyjna). Użytkownik otrzymuje podczas rejestracji w Serwisie i podczas składania zamówienia.

III. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

IV. CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES

1. ADMINISTRATOR WYKORZYSTUJE COOKIES WŁASNE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:

a. KONFIGURACJI SERWISU
I) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
II) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

b. UWIERZYTELNIANIA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE I ZAPEWNIENIA SESJI UŻYTKOWNIKA W SERWISIE
I) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki
II) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora

c. REALIZACJI PROCESÓW NIEZBĘDNYCH DLA PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI STRON INTERNETOWYCH
i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
iii) umożliwienie korzystania w Serwisie z funkcji „Koszyk”.

d. ANALIZ I BADAŃ ORAZ AUDYTU OGLĄDALNOŚCI
i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

e. ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I NIEZAWODNOŚCI SERWISU

2. ADMINISTRATOR USŁUGI WYKORZYSTUJE COOKIES ZEWNĘTRZNE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube.

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics.

c. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com

d. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, takiego jak Callpage.pl

V. MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 roku Dz.U. 2018, poz. 1000 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO pragnę poinformować Państwa o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) -zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

ADMINISTRATOR DANYCH

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Zdrowego Odżywiania Milena Janus , ul. Rzeszowska 28, 54-030 Wrocław zwany dalej Centrum.
 • Z administratorem możecie się Państwo kontaktować w następujący sposób:
  1. Osobiście: Milena Janus, Wita Stwosza 16, 50-149 Wrocław
  2. Listownie: Centrum Zdrowego Odżywiania Milena Janus , ul. Rzeszowska 28, 54-030 Wrocław
  3. Poprzed e-mail: milenajanus@centrumzo.pl
  4. Telefonicznie: 668 176 913

PODSTAWA i CEL PRZETWARZANIA

 • Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, wyłącznie w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Państwem, a Centrum.
 • Zawarta umowa może obejmować w szczególności:
  1. Udzielenie porady dietetycznej,
  2. Sporządzenie indywidualnej diety lub programu żywieniowego,
  3. Zapewnienie kompleksowej obsługi handlowej tj. kontaktu z klientem, realizacji zamówień , bieżącej obsługi sprzedażowej jak i posprzedażowej,
  4. Działania marketingu bezpośredniego

ŹRÓDŁA DANYCH

 • Przetwarzane dane osobowe, zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa w toku dotychczasowej współpracy z Centrum lub w chwili obecnej w trakcie Państwa pierwszej wizyty w Centrum.

ODBIORCY DANYCH

 • Państwa dane osobowe mogą być przekazane do innych podmiotów lub organów tylko i wyłącznie na podstawie:
 1. obowiązujących przepisów prawa,
 2. Państwa pisemnej zgody,
 3. umów powierzenia zawartych pomiędzy Centrum i podmiotami współpracującymi z Centrum , a są to w szczególności:.
  • podmioty informatyczne
  • podmioty kadrowo-księgowe
  • podmioty pośredniczące w sprzedaży naszych usług lub organizacji kampanii marketingowych
  • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
  • podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze)

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Państwa dane osobowe będą przechowywane , przez czas określony przez przepisy prawa, a w przypadku wcześniej wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych – do momentu ich wycofania przez Państwa.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych;
 2. prawo uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz uzyskania kopii danych;
 3. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych – w sytuacji, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się;
 4. prawo do usunięcia Państwa danych (prawo do bycia zapomnianym) – w sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego ich przetwarzania;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych – czyli ograniczenia przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania;
 6. prawo do przenoszenia Państwa danych – czyli prawo do wskazania innego administratora, któremu powinniśmy przekazać Państwa dane osobowe przetwarzane dotychczas, o ile będzie to technicznie możliwe;
 7. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach określonych na podstawie wcześniej wyrażonych zgód;
 8. prawo do wycofania zgody – w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili;
 9. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.